Carbon Footprint Calculator

Ako želite da donirate, kliknite ovdje

Izmjerite vaš karbonski otisak

Kako ste došli u Crnu Goru?

Kako da postaneš ekološki savjestan putnik?

  • Ugasite svijetlo kad izađete iz hotelske sobe.
  • Ugasite kompjuter kad ga ne koristite.
  • Isključite uređaje koje ne koristite.
  • Kupujte organsku hranu.
  • Kupujte lokalne proizvode.

*Zasnovano na proračunu GHG emisije za sektor turizama u Crnoj Gori, 2013

Proizveli ste 0.00 tCO2e

Preporučena kompenzacija jeMaksimalna količina CO2 koju bi pojedinac trebalo da proizvede je 2 tCO2 - uporedite vaš rezultat

Moj rezultat ( tCO2e)

Maksimalna količina CO2 koju bi pojedinac trebalo da proizvede ( 2tCO2e) - zasnovano na metodologiji Commitee on Climate Change

Količina CO2 koju prosječni građanin Evrope proizvede svake godine ( tCO2e) - zasnovano na metodologiji The World Bank


Trebalo bi da posadite 100 trees da bi kompenzovali svoj karbonski otisak!


Možete smanjiti svoj karbonski otisak doniranjem za jedan od naših projekata za zaštitu klime