Carbon Footprint Calculator

Ako želite da donirate, kliknite ovdje

Izmjerite vaš karbonski otisak

Kako ste došli u Crnu Goru?

Kako da postaneš ekološki savjestan putnik?

  • Ugasite svijetlo kad izađete iz hotelske sobe.
  • Ugasite kompjuter kad ga ne koristite.
  • Isključite uređaje koje ne koristite.
  • Kupujte organsku hranu.
  • Kupujte lokalne proizvode.

*Zasnovano na proračunu GHG emisije za sektor turizama u Crnoj Gori, 2013

Proizveli ste 0.00 tCO2e

Preporučena kompenzacija jeMaksimalna količina CO2 koju bi pojedinac trebalo da proizvede je 2 tCO2 - uporedite vaš rezultat

Moj rezultat ( tCO2e)

Maksimalna količina CO2 koju bi pojedinac trebalo da proizvede ( 2tCO2e) - zasnovano na metodologiji Commitee on Climate Change

Količina CO2 koju prosječni građanin Evrope proizvede svake godine ( tCO2e) - zasnovano na metodologiji The World Bank


100 trees stabala može neutralisati tvoj karbonski otisak!


Možete smanjiti svoj karbonski otisak doniranjem za jedan od naših projekata za zaštitu klime