Carbon Footprint Calculator

Hotel


Opšte informacijeKorišćenje energije


Dodatna pitanja


Da li imate privatni prostor koji gosti ne mogu da koriste (stanovi, privatni klubovi..) ?
Da li veš iz hotela održava privatna firma?
Da li ste imali curenje freona više od 100kg ili ste imali održavanje sistema za hlađenje u godini za koju radite kalkulaciju?
Da li hotel posjeduje vozila?

Smanji štetan uticaj svoje kompanije na životnu sredinu!

 

Najefikasniji način zaštite klime i negativnog uticaja na klimatske promjene je izbjegavanje emisija na njihovom izvoru, na primjer, putem mjera za povećanje energetske efikasnosti. Osim toga, nezaobilazne emisije mogu se neutralisati na jednostavan i ekonomičan način. Postavite se kao odgovorno poduzeće i smanjite štetan uticaj na životnu sredinu.

Rezultati: